NIEUW. ‘Midden in de dialectiek van het trauma’

interactief programma voor werkenden in de geestelijke gezondheidszorg

try-out

    Plaats: Woodbrooke Barchem
    Datum: TRY-OUT  9 maart van 10.00 – 17.00 uur
    Kosten: try-out-tarief  € 50,- p.p. per dag, incl.lunch
    Co-trainer: Truus Oosterhuis
    Groepsgrootte: minimaal 8, maximaal 16 deelnemers
    Aanmelden: Ans Feijen: 06-13424230 of ansfeijen@planet.nl

Als je in de psychiatrie werkzaam bent ontmoet je patiënten die zichzelf in de waanzin (dreigen te) verliezen. Als je langer met hen samen bent, begrijp je dat iedere psychiatrische diagnose de titel is van een aangrijpend levensverhaal. Dan ga je zien dat veel symptomen verwijzen naar de innerlijke, tegenstrijdige en dubbele opdracht die door het ondraaglijke is ontstaan. Het ondraaglijke dat hen vanuit de noodzaak om te overleven gebiedt alle herinneringen aan het verschrikkelijke te verdringen en dat omwille van het verlangen om te genezen daarentegen, via herbelevingen, het trauma net zolang zal oprakelen en uitspelen tot men innerlijk sterk genoeg is om de pijn toe te laten en de waarheid onder ogen te zien.
Binnen de psychiatrie, maar ook in andere velden van de psychosociale hulpverlening, krijgen jij en je collega’s te maken met de beroepsmatige kant van deze veel voorkomende dialectiek. Omwille van je eigen geestelijke gezondheid zul je regelmatig de noodzaak voelen om jezelf te beschermen tegen de innerlijke afkeer en vertwijfeling die in jezelf voelbaar wordt als je via de patiënten wordt geconfronteerd met de verschrikkingen van het leven. Terwijl je beroepshalve juist al het mogelijke wilt doen om hen de allerbeste hulp te bieden.
Dit beroepsconflict laat zich het beste zien als je vanuit je eigen afweer het niet meer kunt opbrengen om naar de verhalen van de patiënten te luisteren. En, als je in weerwil van je allerbeste bedoelingen de gezonde impulsen van de patiënten niet meer als zodanig (h)erkent.
Als je in staat bent op een goede wijze in te spelen op deze lastige, maar tegelijkertijd ook zo boeiende dialectiek kun je voor patiënten het verschil maken. Dit is de reden dat ik bezig ben met het ontwikkelen van een interactief programma. Binnen inspirerende try-out dagen wil ik je de gelegenheid geven om -los van je eigen team, met andere collega’s- te onderzoeken hoe je bedding kunt geven aan de schadelijke emoties die het trauma afweren en hoe je gebruik kunt maken van de positieve impulsen die in dienst staan van genezing en acceptatie.
Tijdens deze try-out dagen staat na een inleidende presentatie van steeds een ander aspect van de dialectiek, de interactie tussen jou, je collega’s en de patiënt centraal. Hierin verkennen we vanuit eigen inbreng de innerlijke beleving en uiterlijke waarneming en leren we gebruik te maken van de kracht van resonantie en ondersteunende mythen of verhalen. We proberen zoveel mogelijk in te spelen op de actuele werksituatie zodat je na iedere lesdag –geïnspireerd- met het geleerde aan de slag kunt.
Iedere lesdag staat op zichzelf en is afzonderlijk te volgen.
Het programma wordt tijdens deze try-out getoetst en bijgesteld.

Je kunt je voor de eerste try-out-dag van dit programma telefonisch bij mij aanmelden of meld je aan door een mail te sturen met daarin je gegevens.
Ans Feijen: 06-13424230 of ansfeijen@planet.nl

Reacties zijn gesloten.